Modele de decizii 2017

referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului Nr. 70/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României Nr. 10/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului UNIC PCT. 3 [Cu referire la art. 11 alin. ( 1) DIN ordonanța de Urgenţă a Guvernului Nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații] și ALE articolului UNIC PCT. 5 [Cu referire la art. 11 alin. ( 51) DIN ordonanța de Urgenţă a Guvernului Nr. 22/2009 privind înființarea autorității naționale pentru Administrare și Reglementare în comunicații) DIN Legea privind aprobarea ordonanței de Urgenţă a Guvernului Nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art.

11 DIN ordonanța de Urgenţă a Guvernului Nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagoică-S.A. ca urmare A reorganizării Regiei autonome “Editura Didactică şi Pedagoică” prin transformare referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate A dispoziţiilor Hotărârii camerei Deputaților Nr. 98/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului camerei Deputaților. . referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor Juridice de natură constituţională dintre Parlamentul României, PE de o parte, și Ministerul public-Parchetul de PE lângă Înalta curte de Casație și Justiție, PE de altă parte, cereri formuler de Preşedinții Senatului și camerei Deputaților referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I PCT. 1 [Cu referire la art. 1]; PCT. 26 [Cu referire la art. 32, partea introductivă a alin.

( 1) și literele b) și c)]; PCT. 28 [Cu referire la art. 32, partea introductivă a alin. ( 3) și Litera b)]; PCT. 31 [Cu referire la art. 33, partea introductivă a alin. ( 1) și Litera a)] și PCT. 43 [Cu referire la art. 40] DIN Legea pentru modificarea şi completarea Légii Nr.

535/2004 privind prevenirea şi Combaterea terorismului….. referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (3) DIN Legea societăților Nr. 31/1990… referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea ordonanței de Urgenţă a Guvernului Nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, Cercetării, formării profesionale și sănătății……. asupra cererii de soluţionare a conflictului juridique de natură constituţională dintre ministrul Justiţiei, PE de o parte, şi preşedintele României, PE de altă parte.

. referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) și art. 109 alin. (3) DIN Legea Nr. 80/1995 privind statutul cadrelor Militare și ALE art. 37 alin.

(3) DIN Legea educației naționale Nr. 1/2011…. referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I PCT. 2 [Cu referire la art. 2 alin. ( 3) Teza a Treia]; PCT. 7 [Cu referire la art. 5 alin. ( 1) tezele penultimă şi ultimă şi alin. (2) Teza a doua]; PCT. 9 [Cu referire la art.

7 alin. ( 5) şi (7)]; PCT. 12 [Cu referire la art. 9 alin. ( 3)]; PCT. 44, PCT. 53 [Cu referire la art. 39 alin. ( 3) şi (5)]; PCT.

54 [Cu referire la art. 40 alin. ( 4)]; PCT. 69 [Cu referire la art. 49 alin. ( 1)], PCT. 77 [Cu referire la art. 52 alin. ( 3)]; PCT. 87 [Cu referire la art. 53 alin. ( 1), (2), (7), (8), (9) Teza întâi şi (10)], PCT.

88 [Cu referire la art. 54 alin. ( 3)], PCT. 97 [Cu referire la art. 58 alin. ( 1) sintagmele “ori la Alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite” şi “precum şi la instituţii ALE Uniunii europene sau organizaţii internaţionale, la sollicitarea Ministerului Justiţiei”], PCT. 108 [Cu referire la art. 62 Alin. (1 IND. 2) şi (1 IND.

3)], PCT. 109 [Cu referire la art. 62 alin. ( 3) sintagma “nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art. 5 şi art. 8” prin Raportare la art. 62 alin. (1 IND. 3)], PCT. 112 [Cu referire la art. 62 IND. 2, 62 IND.

3 şi 62 IND. 4], PCT. 134 [Cu referire la art. 73 alin. ( 2)]; PCT. 143 [Cu referire la art. 82 alin. ( 2) sintagma “funcţia de Ministru al Justiţiei”]; PCT. 144 [Cu referire la art. 82 alin. ( 2 IND. 1) şi (2 IND.

2)]; PCT. 146 [Cu referire la art. 82 alin. ( 5 IND. 1) şi (5 IND. 2)]; PCT. 153 [Cu referire la art. 85 IND. 1 sintagma “funcţia de Ministru al Justiţiei”]; PCT.

156 [Cu referire la art. 96]; PCT. 157 [Cu referire la art. 99Comments are closed.